Jak zainstalować PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI, MemCache dla ISPConfig 3 na Debian 9 (Stretch)

W tym poradniku zajmiemy się instalacją PHP 5.6 na Debian 9 (Stretch).

 

Po instalacji Debian-a 9 w wersji serwer, domyślnie mamy zainstalowane PHP w wersji 7.0. Jak wiadomo już wyszły nowsze wersje PHP. Na szczęście ISPConfig 3 daje nam możliwość obsługi wielu wersji PHP na jednym serwerze i możemy wybrać inną wersje dla każdej strony na serwerze, więc grzechem by było z tego nie skorzystać.

 

Zainstalujemy dla wersji PHP 5.6 z FPM i FastCGI, domyślnie wszystko będzie instalowane do folderu /opt, żeby nie ingerowało w domyślną wersje PHP 7.0 Debiana 9.

 

Co musimy pamiętać ?

PHP-FPM może być używane na serwerach Apache i Nginx,
FastCGI tylko na serwerach Apache.

 

Przygotowanie

 

Instalujemy potrzebne nam rzeczy,

 • Edytor nano,
 • Kreator PHP build-essential,

 

Z poziomu root-a:

 

apt-get install build-essential nano następnie biblioteki: apt-get install libfcgi-dev libfcgi0ldbl libjpeg62-turbo-dev libmcrypt-dev libssl-dev libc-client2007e libc-client2007e-dev libxml2-dev libbz2-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libpng-dev libfreetype6-dev libkrb5-dev libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev

 

tworzymy powiązania:

ln -s /usr/lib/libc-client.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-client.a cd /usr/include
ln -s x86_64-linux-gnu/curl

 

Jeśli tworzymy PHP z –with-imap to potrzebujemy użyć lcrypt, żeby ./configure nam działało prawidłowo.

checking for crypt in -lcrypt... yes
configure: error: Cannot find imap library (libc-client.a). Please check your c-client installation.
root@server1:/usr/local/src/php5-build/php-7.1.14#

Kompilujemy PHP 5.6 wraz z FastCGI i FPM-PHP.

 

Ściągamy i rozpakowujemy archiwa instalacyjne.

 

mkdir -p /opt/php-5.6
mkdir /usr/local/src/php5.6-build
cd /usr/local/src/php5.6-build
wget http://de2.php.net/get/php-5.6.33.tar.bz2/from/this/mirror -O php-5.6.33.tar.bz2
tar jxf php-5.6.33.tar.bz2

Przed przejściem dalej dla instalacji PHP 5.6 musimy utworzyć powiązania dla bibliotek freetype, libcrypto i libssl.

mkdir /usr/include/freetype2/freetype
ln -s /usr/include/freetype2/freetype.h /usr/include/freetype2/freetype/freetype.h
ln -s /opt/openssl/lib/libcrypto.so.1.0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
ln -s /opt/openssl/lib/libssl.so.1.0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
ln -fs /opt/openssl /usr/local/ssl

 

Konfigurujemy i kompilujemy paczkę z PHP 5.6

 

Wchodzimy teraz do folderu z plikami PHP 5.6

cd /usr/local/src/php5.6-build/php-5.6.33/

 

Teraz możemy zbudować paczkę z PHP 5.6 za pomocą ./configure. Sprawdzamy.

./configure --help

 

Jeśli używamy ./configure to te paczki nam wystarczą, czyli:

./configure --prefix=/opt/php-5.6 --with-pdo-pgsql --with-zlib-dir --with-freetype-dir --enable-mbstring --with-libxml-dir=/usr --enable-soap --enable-calendar --with-curl --with-mcrypt --with-zlib --with-pgsql --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-bz2 --with-zlib --enable-sockets --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-pcntl --enable-mbregex --enable-exif --enable-bcmath --with-mhash --enable-zip --with-pcre-regex --with-pdo-mysql --with-mysqli --with-mysql-sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --enable-gd-native-ttf --with-openssl=/opt/openssl --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --with-libdir=/lib/x86_64-linux-gnu --enable-ftp --with-kerberos --with-gettext --with-xmlrpc --with-xsl --enable-opcache --enable-fpm

 

Sama ostatnia opcja czyli –enable-fpm jak sama nazwa wskazuje odpowiada za kompatybilność PHP 5.6 z PHP-FPM. Następnie tworzymy za pomocą „make” i instalujemy za pomocą polecania „make install

 

make
make install

 

Teraz kopiujemy niezbędne nam pliki w odpowiednią lokalizacje, jak na początku ustaliliśmy będzie to /opc
A te niezbędne nam pliki to oczywiście php.ini oraz php-fpm.conf.

 

cp /usr/local/src/php5.6-build/php-5.6.33/php.ini-production /opt/php-5.6/lib/php.ini
cp /opt/php-5.6/etc/php-fpm.conf.default /opt/php-5.6/etc/php-fpm.conf
mkdir -p /opt/php-5.6/etc/php-fpm.d

 

Kolejnym krokiem jest edytowanie pliku php-fpm.conf, który już znajduje się w folderze /opt/php-5.6.33/etc/ (tutaj sprawdzić, bo może być już dostępna nowa wersja) Zrobimy to z edytora nano, który zainstalowaliśmy na początku. Naszym celem jest usunięcie średnika z lini „;pid = run/php-fpm.pid” Czyli:

 

nano /opt/php-5.6/etc/php-fpm.conf

 

żeby uzyskać:

 

usuwamy „;” przed „pid = run/php-fpm.pid” tak żeby nam zostało samo: pid = run/php-fpm.pid Kolejny krokiem będzie zmiana portu dla PHP 7.1 z 9000 na np. 8997, to możemy zrobić w pliku /opt/php-5.6.33/etc/php-fpm.d/www.conf a więc do dzieła:

 

nano /opt/php-7.2/etc/php-fpm.d/www.conf

 

Teraz wyszukujemy linie: listen = 127.0.0.1:9000 i zmieniamy numer portu np. z 9000 na 8997

 

pid = run/php-fpm.pid
[...]
user = www-data
group = www-data
[...]
listen = 127.0.0.1:8997
[...]
include=/opt/php-5.6/etc/php-fpm.d/*.conf

Tworzenie pliku systemowego do uruchamiania PHP-FPM

 

Tworzymy plik:

 

nano /lib/systemd/system/php-5.6-fpm.service

 

Wklejamy do niego następującą treść:

[Unit]
Description=The PHP 5.6 FastCGI Process Manager
After=network.target

[Service]
Type=simple
PIDFile=/opt/php-5.6/var/run/php-fpm.pid
ExecStart=/opt/php-5.6/sbin/php-fpm --nodaemonize --fpm-config /opt/php-5.6/etc/php-fpm.conf
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

Zapisujemy, włączamy usługę PHP-FPM i restartujemy usługę.

systemctl enable php-5.6-fpm.service
systemctl daemon-reload

 

Startujemy usługę:

 

systemctl start php-5.6-fpm.service

 

Włączamy pamięć podręczną za pośrednictwem Zend OPcache, która się znajduje w /opt/php-5.6/lib/php.ini

 

nano /opt/php-5.6/lib/php.ini

 

Na samym końcu pliku dodajemy wiersz:

 

zend_extension=opcache.so

Dodajemy, kompilujemy, włączamy pamięć cache (MemCache)

 

Żeby to uczynić musimy dodać paczkę libmemcached-dev, a więc:

 

apt-get install libmemcached-dev

 

Teraz tworzymy katalog, pobieramy MemCache PHP z Girhub-a, rozpakowujemy i wchodzimy do nowo powstałego katalogu:

cd /opt/php-5.6/etc
pecl -C ./pear.conf update-channels
pecl -C ./pear.conf install memcache

 

Teraz pora edytować php.ini

nano /opt/php-5.6/lib/php.ini

 

Dopisujemy na końcu pliku

extension=memcache.so


Restartujemy usługę PHP-FPM 5.6
systemctl start php-5.6-fpm.service

 


PHP 7.1 z FastCGI, PHP-FPM, MemCache.

 

Testujemy czy działa

 

Sprawdzamy wersje PHP:

cd /opt/php-5.6/bin
./php --version

 

Powinniśmy uzyskać informacje: PHP 5.6.xx ….

 

Włączamy PHP 5.6 w panelu ISPConfig 3

 

 • Logujemy się do panelu ISPConfig 3
 • Wchodzimy w system
 • Klikamy dodaj kolejną wersje PHP
 • Tworzymy nową wersje (nazywamy ją np. PHP 5.6)

 

Instalacja PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI na Debian 9 serwer 1 strona
Instalacja PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI na Debian 9 serwer 1 strona

 

 • Przechodzimy do zakładki „Ustawienia FastCGI
 • Dodajemy ścieżki do plików FastCGI i PHP.INI

 

Ścieżka do binarki PHP FastCGI: /opt/php-5.6/bin/php-cgi
Ścieżka do katalogu PHP.INI: /opt/php-5.6/lib
Instalacja PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI na Debian 9 serwer 2 strona
Instalacja PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI na Debian 9 serwer 2 strona

 

 • Przechodzimy do Ustawienia PHP-FPM
 • Dodajemy ścieżki do PHP-FPM, do katalogu PHP.INI oraz do katalogu pól PHP-FPM.

 

Ścieżka do skryptu inicjującego PHP-FPM: php-5.6-fpm
Ścieżka do katalogu PHP.INI: /opt/php-5.6/lib
Ścieżka do katalogu pool PHP-FPM: /opt/php-5.6/etc/php-fpm.d
Instalacja PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI na Debian 9 serwer 3 strona
Instalacja PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI na Debian 9 serwer 3 strona

 

 • Zapisujemy

 

Teraz w każdej stronie w panelu możemy ustawić wersje PHP 5.6 z PHP-FPM i FastCGI 🙂

 

Dla starszych stron np. w joomli, w pliku configure musimy zmienić „localhost” na 127.0.0.1, dla PHP 5.6, bo inaczej nie widzi bazy danych prawidłowo.

 

źródło: howtoforge.com/tutorial/how-to-install-php-7-on-debian/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *