Nie bądź bierny… przekaż 1% dla Środowiska, PIT-2017

Co to jest ten 1% podatku ?

Od ponad 10 lat, można przekazać 1% na rzecz wybranej przez siebie fundacji, w przeciwnym wypadku ten jeden procent trafi do budżetu państwa. Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz wybranej organizacji.

Komu można przekazać 1% podatku ?

Podczas przekazania 1% własnego podatku na rzecz fundacji/organizacji, podatnik nie traci ani grosza. Jeżeli rubryka w PIT-X nie zostanie wypełniona to automatycznie ten 1% trafia do Skarbu Państwa. Fundacje, żeby mogły otrzymać 1% podatku musi posiadać statut OPP (organizacji pożytku publicznego), którą to listę przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Te organizacje muszą spełniać szereg dodatkowych warunków, muszą wykazać przejrzystość działań i są zobowiązane do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad niż ogół organizacji pozarządowych. Przy spisie fundacji znajduje się numer KRS, który należy wpisać w PIT 2016.

Jak przekazać 1% ?

Procedura przekazania 1%, jest wyjątkowo uproszczona. Wystarczy, że podatnik w rozliczeniu (PIT-XX) wskaże organizację, którą chcę wesprzeć, a naczelnik urzędu skarbowego przekaże ten 1%, bezpośrednio fundacji. Oznacza to, że podatnik nie tracąc ani złotówki decyduje o swoim 1% czy ma zostać przekazane do skarbu państwa czy na organizacje pożytku publicznego.

W zeznaniu podatkowym nie ma obowiązku wpisywania nazwy organizacji, których chcemy przekazać 1%. Najważniejsze jest wpisanie numeru KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Wypełniając PIT=37, są to pola 124 i 125.

Każda Organizacja Pożytku Publicznego jest zobowiązana do składania sprawozdania ze swojej działalności, dlatego przed wpisaniem numeru KRS warto sprawdzić czy wybrana przez nas fundacja dopełnia formalności w tym względzie.

Lista wszystkich organizacji spełniających te warunki znajdziemy tutaj.

Jak wyliczyć kwotę, jaką możemy przekazać fundacji ?

Musimy pamiętać, że zgodnie z przepisami kwota wsparnia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Bardzo istotne jest, że przekazywana kwota podatku musi zostać zaokrąglona do pełnej dziesiątki groszy – ZAWSZE ZAOKRĄGLAMY W DÓŁ. Przykładowo 31,23 zł czy 31,29 to należy przekazać 31,20.

Przykładowo:
Rozliczając PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać:
– w rubryce 124 numer KRS,
– w rubryce 125 – kwotę wsparcia (można ją obliczyć mnożąc podatek należny z pola 120 przez 1%),
– wynik zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla kogo i w jakim terminie jest możliwość wpłaty 1% podatku ?

Ten 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe, czyli nie ma obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemyw rocznym rozliczeniu PIT. Nie musimy tego nigdzie dokumentować, wystarczy żeby w deklaracji podać właściwy numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) fundacji, którą chcemy wesprzeć.

Firmy na ryczałcie, a przekazanie 1% na fundacje ?

Oczywiście podatnicy prowadzący działaność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo przekazania 1 procenta na organizacje pożądku publicznego. Warunek jest taki sam jak dla osób fizycznych, czyli złożenie w odpowiednim terminie deklaracji PIT-28 i wpisanie w nim prawidłowego numeru KRS oraz kwoty przekazanej na fundacje.

Kto ma prawo odliczyć 1 % podatku ?

Każdy płatnik podatku dochodowego ma prawo odliczyć 1% zapłaconego podatku na recz organizacji pożytku publicznego.
Podatnicy rozliczani:
– na zasadach ogólnych, na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. upowy o pracę, zlecenie, dzieło, praw autorskich, zbycia akcji),
– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycia nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe,
– podatkiem liniowym 19% – od działalności gospodarczej.
Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu. Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.

Co to jest Organizacja Pożytku Publicznego ?

Organizacją pożytku publicznego, mogą posługiwać się tylko organizaca, która ma prawny status pożytku publicznego nadany przez Krajowy Rejstr Sądowy. W zamian za określone korzyści (m.in. uzyskanie 1% podatku), organizacja podlega ostrzejszym rygorą przejrzystości działań, finansów i muszą spełniać poniższe warunki:
– prowadzić działalność na rzecz szerokiego grona odbiorców lub określonej grupy, która jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową, ochrone środowiska.
– nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczyć na działalność pożytku publicznego,
– posiadać kolegialny organ kontroli lub nadzoru,
– posiadać statut, w którym są zapisy chroniące majątek organizacji,
– podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
– sporządzić i ogłaszać roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności, które są publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *