Najszybsze, całkowicie legalne usunięcie napisu „Dumnie wspierane przez WordPress”.

1. Wchodzimy we wygląd/edytor.
2. Wyszukujemy plik footer.php
3. Zamieniamy linijki:

get_template_part( ‚template-parts/footer/site’, ‚info’ );

na

get_template_part( ‚template-parts/footer/site’, ‚none‚ );

Wszystko powodzenia.