Zarządzanie Projektem – Project Management co i jak ?

Project Management – Zarządzanie Projektem

Zarządzanie projektem to praktyka inicjowania, planowania, wykonywania, kontrolingu i zamykania pracy zespołu w celu osiągnięcia określonych celów i spełnienia określonych kryteriów sukcesu w określonym czasie.

Podstawowym wyzwaniem w zarządzaniu projektem jest osiągnięcie wszystkich celów projektu w ramach określonych ograniczeń. Informacje te są zazwyczaj opisane w dokumentacji projektowej, tworzonej na początku procesu rozwoju. Podstawowymi ograniczeniami są zakres, czas, jakość i budżet. Drugim – i bardziej ambitnym – wyzwaniem jest optymalizacja alokacji niezbędnych nakładów i zastosowanie ich do osiągnięcia wcześniej określonych celów. Celem zarządzania projektem jest stworzenie kompletnego projektu zgodnego z celami klienta. W wielu przypadkach celem zarządzania projektem jest również kształtowanie lub reforma briefu klienta, aby w praktyce móc zrealizować cele klienta. Gdy cele klienta są jasno określone, powinny one mieć wpływ na wszystkie decyzje podejmowane przez inne osoby zaangażowane w projekt – na przykład kierowników projektu, projektantów, wykonawców i podwykonawców. Niedookreślone lub zbyt ściśle określone cele zarządzania projektem są szkodliwe dla podejmowania decyzji.

Projekt jest tymczasowym przedsięwzięciem mającym na celu wytworzenie unikalnego produktu, usługi lub rezultatu o określonym początku i końcu (zazwyczaj ograniczonym w czasie i często ograniczonym przez finansowanie lub personel), podjętym w celu osiągnięcia unikalnych celów i zadań, zazwyczaj w celu spowodowania korzystnej zmiany lub uzyskania wartości dodanej. Tymczasowy charakter projektów stoi w sprzeczności ze zwykłym biznesem (lub operacjami), które są powtarzalnymi, stałymi lub półstałymi działaniami funkcjonalnymi mającymi na celu wytwarzanie produktów lub usług. W praktyce, zarządzanie takimi odmiennymi podejściami produkcyjnymi wymaga rozwinięcia różnych umiejętności technicznych i strategii zarządzania.

Autor: Marcin Lis (marcin-lis.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *